Base64: Codificador / Decodificador

Herramienta online para codificar y decodificar a Base64.

Útil para desencriptar o decodificar contraseñas almacenadas en Filezilla.xml.