Funciones en javascript para convertir de kilobytes (kb) a megabytes (mb) e viceversa:

// de megabytes (mb) a kilobytes (kb) 
function mbToKb(MB) { return MB * 1024; }
alert (mbToKb(1));

// de kilobytes (kb) a megabytes (mb)
function kbToMb(KB) { return KB / 1024; }
alert (kbToMb(1024));

Agradezco tu comentario 🤘